Posts

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

QUAKERS, EEN EERSTE KENNISMAKING Wat geloven Quakers? Deze vraag kunnen we niet eenvoudig beantwoorden omdat de Quakergemeenschap niet is gebaseerd op een geloof maar op een vertrouwen. Quakers vertrouwen op het Innerlijk Licht dat in ieder mens aanwezig is, ongeacht levenswandel, religieuze voorkeur, ras of stand. Bij de Quakers kun je mensen met heel verschillende levensbeschouwingen aantreffen. Ook mensen die niets met gevestigde godsdiensten te maken willen hebben. Quakers komen bij elkaar om samen in stilte de werking van het innerlijk licht te ervaren en vanuit deze ervaring iets met elkaar te delen in woord, lied of een andere uiting. Deze ervaring beweegt mensen om in actie te komen. In de historie van het Religieus Genootschap der Vrienden (dat is onze officiƫle naam) hebben Quakers zich in het bijzonder ingezet voor afschaffing van de slavernij, verbetering van het gevangeniswezen en 'krankzinnigengestichten'. Quakers wijzen elke vorm van geweld af en weige

Privacy Verklaring

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, vind je onder deze link onze privacy regels

Vertrouwenscommissie

Uit berichten in de pers bleek dat zich op Quakerscholen in Nederland seksueel misbruik heeft voorgedaan. Dit spijt ons intens. Hoewel wij  geen directe verantwoordelijkheid droegen voor de scholen, voelen wij wel de morele verantwoordelijkheid om zij die hieronder leden in de gelegenheid te stellen hun ervaringen te delen met onze vertrouwenscommissie. Het emailadres is: quaker - vertrouwenscommissie@xs4all.nl De volledige verklaring (PDF)

Tijdelijke Site

De internetsite van de Vrienden (Quakers) kan helaas niet meer geactualiseerd worden. Er is binnenkort een vernieuwde site. Met dit blog kunnen we informatie beschikbaar te maken. Ons tijdschrift 'De Vriendenkring' kunt u vinden onder: 'Maandblad' ons Email:  secretariaat@deQuakers.nl