ANBI

Het Genootschap is een z.g. Algemeen Nut Beogende Instelling.
Informatie als Jaarverslagen en verantwoording kunt u per email opvragen aan bij onze penningmeester P/a Secretariaat@dequakers.nl