Quakers


QUAKERS, EEN EERSTE KENNISMAKING


Wat geloven Quakers?

Deze vraag kunnen we niet beantwoorden omdat de Quakergemeenschap niet is gebaseerd op een geloof maar op een vertrouwen. Quakers vertrouwen op het Innerlijk Licht dat in ieder mens aanwezig is, ongeacht levenswandel, religieuze voorkeur, ras of stand. Bij de Quakers kun je mensen met heel verschillende levensbeschouwingen aantreffen. Ook mensen die niets met gevestigde godsdiensten te maken willen hebben.

Quakers komen bij elkaar om samen in stilte de werking van het innerlijk licht te ervaren en vanuit deze ervaring iets met elkaar te delen in woord, lied of een andere uiting. Deze ervaring beweegt mensen om in actie te komen. In de historie van het Religieus Genootschap der Vrienden (dat is onze officiële naam) hebben Quakers zich in het bijzonder ingezet voor afschaffing van de slavernij, verbetering van het gevangeniswezen en 'krankzinnigengestichten'. Quakers wijzen elke vorm van geweld af en weigeren een eed af te leggen. Want een belofte moet je gewoon nakomen, punt uit! Quakers hebben een belangrijke adviserende rol bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Quakers...? Nooit van gehoord!

Dat is niet zo vreemd! Want Quakers en stilte horen bij elkaar. In stilte stellen zij zich open voor de ingevingen van liefde en waarheid. Deze ingevingen zijn voor hen een bron van inspiratie en een gids op hun levenspad. Quakers proberen alles 'vanuit de stilte' te doen. Quakers hebben door de eeuwen heen ervaren dat in ieder mens een verborgen schat aanwezig is. Ze zijn schatgravers op zoek naar deze schat in zichzelf, in ieder mens.
Elke zondag komen ze bij elkaar. Ze zitten dan een uur in stilte. Maar het kan gebeuren dat iemand in die stilte een glimp van die schat opvangt. Die persoon gaat dan staan en vertelt de anderen wat hem/haar beweegt. Ieder is vrij de innerlijke schat een naam te geven die men mooi vindt. Bijvoorbeeld: Innerlijk Licht, Heilige Geest, Boeddha, het Ware Zelf en nog vele andere namen. Je mag ook zelf een originele naam bedenken die jou het meeste aanspreekt.

Stilte.. Dat klinkt erg saai!
Dat klopt. Stilte kan heel saai zijn. Stilte kan eigenlijk alles zijn. Bedreigend, spannend, rustgevend, opwekkend.... De manier waarop je de stilte ervaart, heeft vaak te maken met hoe je je voelt en de situatie waarin je verkeert. In een Quakersamenkomst hangt een sfeer van onderling vertrouwen, verbondenheid en vrede. Daarom kan een Quakersamenkomst je een enorme oppepper geven.
Het kan ook zijn dat je in de stilte een ingeving krijgt die je leven een andere wending geeft omdat je door het Innerlijk Licht op een ander spoor wordt gezet.

Lezen Quakers de Bijbel?

De Quaker-beweging is in Engeland ontstaan en kreeg vanaf 1652 veel bekendheid. De beweging werd gesticht door George Fox. Hij kende de bijbel door en door, maar vond in de kerk niet wat hij zocht. Er werd daar veel over God en Jezus gepreekt, maar hij merkte dat de predikers bepaald niet leefden naar wat ze zelf verkondigden. Hij vond ze niet oprecht. De beweging heeft dus wel Bijbelse wortels.

Tegenwoordig zijn er Quakers die een hele andere (bijv. humanistische of atheïstische) achtergrond hebben. Aangezien het Innerlijk Licht IEDER mens verlicht is dat niet verwonderlijk. Quakers laten zich inspireren door een brede variatie aan geschriften En het komt voor dat daar de bijbel niet aan bod komt.

Zijn Quakers maatschappelijk actief?

Nou en of! Maar ze lopen niet te koop met hun Quaker-zijn. De eerste Quakers noemden zich Kinderen van het Licht. Dat Licht verkondigden ze niet in woorden maar in daden. En nog steeds is voor Quakers het leven zelf de enige ware 'geloofsbelijdenis'. Je kunt nog zo mooi praten, diepzinnige gedachten hebben of prachtige visioenen zien maar als je er niets mee doet is dat allemaal van weinig waarde. Quakers vinden het niet nodig om over hun geloofsbeleving te praten, maar vooral om het in hun daden zichtbaar te maken. Dat vinden zij de enige ware 'geloofsbelijdenis'.
Quakers hebben aan de wieg gestaan van bekende organisaties als Amnesty International en Greenpeace. Zij hebben in 1947 de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Zij zijn actief (als NGO) bij de Raad van Europa en bij de Verenigde Naties. Hun aandacht richt zich vooral op zorg voor de aarde, sociale gerechtigheid, vredeswerk en humanisering van het gevangeniswezen.

Vredesgetuigenis

De Quakers ontlenen hun identiteit voornamelijk aan een aantal getuigenissen. Een belangrijk getuigenis is het Vredesgetuigenis:
Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of voorwendsel dat eraan ten grondslag ligt.
Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen.
Naar onze diepste overtuiging, die wij openlijk verkondigen, zal de Geest van Christus, die ons in alle waarheid leidt, ons nooit aansporen om met uiterlijke wapens te strijden of oorlog te voeren tegen wie dan ook; niet in naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse koninkrijken of naties. 

(Vrij naar George Fox, 1660)