Hulpfonds

Quaker Hulpfonds.


Het Quakerhulpfonds steunt projecten waarbij de Nederlandse Quakers zich betrokken voelen. Daarom nemen wij als Nederlandse Quakers de organisatiekosten van het Hulpfonds voor onze rekening. Het geld dat we als Hulpfonds ontvangen (en de rente op reserves) gaat voor 100% naar de doelen.


Giften voor het werk van het Hulpfonds en de verschillende projecten kunnen worden gestort op:
Giro  NL94 TRIO 0338 4113 64 t.n.v. Quaker Hulpfonds te Den Haag.
Het Quakerhulpfonds is een erkende ANBI organisatie, alle giften aan het Quakerhulpfonds mogen worden afgetrokken van de belasting.

Het Quaker Hulpfonds is ingesteld om bijdragen vanuit het Genootschap voor Quaker- en andere projecten in andere landen te coördineren.
De uitgangspunten van het werk van het hulpfonds zijn te vinden op de volgende pagina . Jaarlijks wordt er verslag gedaan van de verschillende projecten waaraan het Hulpfonds steun geeft. Dit verslag verschijnt in de Vriendenkring en de stukken voor onze Algemene Vergadering. Klik op hulpfondsverslag 2013 voor een overzicht van en een  aantal door het Hulpfonds gesteunde projecten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het de schrijver van het Hulpfonds Johannes Borger, Dovenetelweg 73, 2555 TD Den Haag e-mail: johannes.borger@hotmail.com De algemene folder met daarin o.a. informatie over enkele projecten staat hieronder.

folder Quaker hulpfonds