Europa


Vrienden voor Brussel (VVQREA)


Op l6 october l98l werd door een aantal Vrienden, die betrokken waren bij de Quaker Council for European Affairs (QCEA) in Brussel de Vereniging Vrienden voor Brussel (VVQREA)opgericht.
De Vrienden voor Brussel (VVQREA)heeft als taak binnen Nederland het werk van QCEA in Brussel te bevorderen en tevens geldelijke bijdragen voor dit werk bijeen te brengen.
Ze geeft informatie over de activiteiten van de Quaker Council for European Affairs